Hem/Start

NYHET


Kick Off, Personaldag, Jullunchen/middagen eller ett event med Ledningsgrupp och styrelse.


Ta en tur till vår sida Inspiratörer. Här finner du professionella föreläsare med både bred och djup kompetens inom sitt område. Vi fyller på med kompetenta idégivare under hela hösten.


Samtliga inspiratörer finns tillgängliga för våra koncept MAKE NEWS och MAKE MOVIES.


Mer info och bokning av Inspiratörer bokas via ett mejl till marknad@mind4business.se


Hälsningar

Tommy Lindström

VD Mind4Business AB

En strategisk partner

Vi har byggt upp Mind4Business i syfte att kunna kliva in som "en resurs för mätbara resultat" när Du behöver extern kraft för att styra upp Dina vägar för att nå uppsatta mål. Vi arbetar med att utveckla och coacha våra kunders nyckelpersoner, träna ledare och medarbetarna i affärsorganisationen, samt att vi arbetar med verksamhets- och konceptutveckling.


Våra utvecklingsprogram kännetecknas av kontinuitet, mätbarhet och hög verkningsgrad. Vilket innebär att oavsett om du väljer en ledarskapsutbildning eller en säljträning så genererar vi tydliga och mätbara resultat.


Vi agerar som en strategisk partner i de uppdrag vi åtar oss. Vilket innebär att samarbetet kännetecknas av en stor portion professionalism och effektivitet, samt en transparens och tydlig struktur i genomförandefasen.


Våra uppdragsgivare finns inom många olika branscher, det man har gemensamt är en vilja att utvecklas och att uppnå konkreta resultat. Anledningen till att så många vänder sig till oss idag är bland annat vårt målstyrda arbetssätt, vår effektivitet i genomförandet, höga affärsmässighet och det resultat som detta sammantaget genererar.


Välkommen att kontakta oss direkt: marknad@mind4business.se

9
10
11
8
3
7
6
5
4
2

Tel: 08-68445570

kontakt: marknad@mind4business.se

"Vi accelererar Dina affärsresultat"